Sökning

Tillgänglighetsutlåtande för emma.finna.fi.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen emma.finna.fi och har utarbetats den 30 mars 2021. Den digitala tjänstens tillgänglighet har bedömts av BOND Agency (30.3.2021).

EMMA ansvarar för användargränssnittets tillgänglighet. De organisationer som tillhandahåller materialet i söktjänsten Finna.fi ansvarar för materialets tillgänglighet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Meddela brister i användargränssnittets tillgänglighet

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett. Välj webbtillgänglighet som blankettens ämne.

Per e-post

info(at)emmamuseum.fi

Meddela brister i materialets tillgänglighet

Med e-blankett:

Du kan meddela brister i materialets tillgänglighet genom att klicka på knappen ”Kontaktformulär” som finns i samband med informationen om materialet. Välj webbtillgänglighet som formulärets ämne.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge respons till oss som är webbansvariga. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får ett svar inom loppet av två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på sin webbplats ingående anvisningar om hur man gör en anmälan och hur den behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn 0295 016 000 (växeln)