Sökning

EMMA presenterar, forskar i och handhar breda samlingar till vilka det sammanlagt hör nästan 13 000 verk. I samlingarna som ständigt utökas finns finländsk och internationell samtidskonst, modern konst och design. Förutom de egna samlingarna har i museet deponerats Saastamoinenstiftelsens, Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks och Lars-Gunnar Nordströms stiftelses samlingar samt en betydande del av designsamlingen Collection Kakkonen.

EMMA-samlingen

Vesa-Pekka Rannikko: Vuo – virrat yhdistyvät, 2020. © Paula Virta / EMMA

EMMA-samlingen

I EMMA-samlingen som har sin tonvikt på modernismen och samtidskonsten finns över 3 000 konstverk. Den grundades genom Esbo stads konstsamling som fick sin början på 1950-talet genom konstverk som hade förvärvats till skolor i Esbo. En stor del av EMMAs samling har placerats i offentliga utrymmen och i stadsrummet i Esbo. EMMA-samlingen utökas huvudsakligen med aktuell samtidskonst som hänför sig till museets utställningar.

Förutom detta har till EMMA donerats flera mindre samlingar såsom Osmo Valtonens, känd för sin kinetiska konst; Hellmansamlingen som består av Karin, Åke och Åsa Hellmans konst; samlingen som innehåller Marjukka Vainios banbrytande fotografikonst och Nokiabolagets samling av samtidskonst. Museets undervisningssamling Konstpaketet har skapats för att liva upp konstverkstäder och guidningar.

EMMA-samlingen
Saastamoinenstiftelsens konstsamling

Ola Kolehmainen: Hagia Sophia Year 537 III, 2014. © Ella Tommila / EMMA

Saastamoinenstiftelsens konstsamling

Saastamoinenstiftelsens konstsamling är en av de mest betydelsefulla samtidskonstsamlingarna i Finland. Den utökas aktivt med både finländsk och internationell konst. Grunden för samlingen är en industrisläkts från Kuopio privata konstsamling. Saastamoinenstiftelsens samling har visats i EMMA ända sedan museet grundades, på utställningar som haft ömsom kronologiskt och ömsom tematiskt perspektiv. Från år 2014 visas samlingsutställningen Beröring som ständigt förnyas och som behandlar mänsklighet ur olika synvinklar. På hösten 2018 inledde man en ny samarbetsform som går ut på att stiftelsen årligen till samlingen beställer ett nytt verk av en aktuell och intressant samtidskonstnär, och kring verket kurateras en utställning av den ifrågavarande konstnärens produktion.

saastamoinenfoundation.fi


Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling

Rut Bryk: Kevätpilvet, 1981. © Ari Karttunen / EMMA

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling består av konstnärernas personliga arbetsarkiv. Rut Bryk (1916–1999) och Tapio Wirkkala (1915–1985) hör till den finländska konstens och konstindustrins centrala modernister. Den breda och djupa samlingen som baserar sig på Bryks och Wirkkalas arbete innehåller konstverk, designföremål, skisser, prototyper och arkivmaterial. Från och med 2017 har samlingen varit permanent utställd på EMMA i Visningslagret Bryk & Wirkkala.

wirkkalabryk.fi
Collection Kakkonen

Kaj Franck: Pokaalit, 1968–1971 (–1976). © Rauno Träskelin

Collection Kakkonen

Kommerserådet och samlaren Kyösti Kakkonens designsamling omfattar över 10 000 föremål och utökas fortsättningsvis. Samlingens tonvikt ligger på centrala aktörers produktion inom den unika finländska glas- och keramikkonsten, från nationalromantiken till modernismen och fram till nutiden. Av samlingen som är både inhemskt och internationellt betydande deponeras ungefär 2 000 föremål på EMMA. Utställningen Collection Kakkonen öppnar för publik i november 2022.

collectionkakkonen.fiCollections